Kedvezmények

INGYENES ÉS KEDVEZMÉNYES INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉS

AZ INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉS KERETÉBEN (ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik)

 1. A BÖLCSŐDEI, MINI BÖLCSÖDEI ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ GYERMEKEK RÉSZÉRE az ellátási napokon a reggeli főétkezést, a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kis étkezést,
 2. AZ ÓVODÁBAN ÉS A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kis étkezést

KELL BIZTOSÍTANI.

A részletes ismertetésben foglaltak szerint – AZ ARRA JOGOSULTAK RÉSZÉRE – AZ INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉST INGYENESEN , ILLETVE 50 %-OS NORMATÍV KEDVEZMÉNNYEL KELL BIZTOSÍTANI.

Joghely : A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/B.§-a.

AZ INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉST INGYENESEN KELL BIZTOSÍTANI

 1. a) a bölcsődei, mini bölcsődei  ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,vagy
 • tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, vagy
 • olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, vagy
 • olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy
 • nevelésbe vették
 1. b) az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha

– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy

– nevelésbe vették;

 1. c) azon a) és b) pont szerinti életkorú, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek számára, akit fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, fogyatékosok nappali intézményében helyeztek el;
 2. d) az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha – nevelésbe vették, vagy – utógondozói ellátásban részesül.

AZ INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉST AZ INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ 50%-OS NORMATÍV KEDVEZMÉNYÉVEL KELL BIZTOSÍTANI

( amennyiben az ingyenes gyermek étkeztetésre nem jogosult)

 1. a) az 1–8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
 2. b) az 1–8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
 3. c) a bölcsődei. mini bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő, az 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, feltéve, hogy a fentiekben ismertetettek alapján a gyermek nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben.

AZ INGYENES VAGY KEDVEZMÉNYES GYERMEKÉTKEZTETÉS

 •  gyermekenként csak egy jogcímen vehető igénybe.
 • a tanuló után a nappali rendszerű oktatásban való részvétele befejezéséig biztosítandó.

 

A GYERMEKÉTKEZTETÉSÉRT SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJAT KELL FIZETNI, melyet

 1. a) az ellátást igénybe vevő nagykorú jogosult,
 2. b) az ellátást igénybe vevő gyermek esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő, c) az ellátást igénybe vevő gondnokolt esetében a törvényes képviselő

AZ INTÉZMÉNYNEK FIZETI MEG.

A JOGOSULTSÁG FELTÉTELEI RÉSZBEN RÉSZLETEZETTEK SZERINT  AZ ARRA JOGOSULTAK RÉSZÉRE  AZ INTÉZMÉNYI GYERMEKÉTKEZTETÉST

 • ingyenesen,
 • 50 %-os normatív kedvezménnyel

KELL BIZTOSÍTANI.

A HÁROM VAGY TÖBB GYERMEKES CSALÁD MEGHATÁROZÁSÁNÁL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐKÉNT KELL FIGYELEMBE VENNI:

 1. a tizennyolc éven aluli,
 2. a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló, és
 3. életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermeket