Tevékenységek

Közlekedés epocha

Környezet megismerésére nevelés

A nevelési év utolsó epochájában a közlekedéssel foglalkoztunk volna terveink szerint. Még jelen pillanatban nagyon kevés kisgyermek járhat óvodába, így az otthon maradóknak is szeretnénk néhány érdekes dolgot elmondani, megmutatni ebben a témában a honlapunkon keresztül.

Ez az epocha elsősorban a megfigyelésről, megtapasztalásról és a gyakorlásról szól.

A cél az, hogy a gyermekek megismerjék a biztonságos közlekedés alapjait, szabályait. Tehát sokat sétáltunk volna a faluban.

A séták alkalmával lehetősége van a gyermekeknek megismerkedni az őket körülvevő, elsősorban, társadalmi környezettel.

Ellátogattunk volna közösen az iskolába, a kultúrházba, az orvosi rendelőbe, a postára, a polgármesteri hivatalba, a boltba. Ezeken a helyeken megismerkedhetnek a gyermekek a különböző viselkedési szabályokkal, az ott dolgozók munkájával, elmondhatják ilyenkor saját élményeiket, tapasztalataikat, feladhatnak például a postán egy levelet, vagy csekket is akár.

Séták közben megfigyelhetik a gyermekek a faluban közlekedő járműveket, egyéb közlekedési eszközöket. Gyakorolni lehet, hogyan kell átkelni biztonságosan az úttesten. Meg lehet figyelni, hol közlekednek a közlekedési eszközök, hol a gyalogosok.

Az óvodások helyes közlekedését sokat kell gyakorolni, hogy azt minden gyermek megtanulja alaposan, mer az ő figyelmük könnyen elterelhető, és egy érdekes dolog láttán, akár hirtelen ki is futhatnak az úttestre. Sokszor kell tudatosítani, gyakorolni, hogy csak felnőtt kezét fogva (óvodai csoport esetén egymás kezét fogva, egymásra és az óvó nénire figyelve, sorban) a járdán közlekedünk. Ahol nincs járda, csak az út szélén, a forgalommal szemben, a felnőtt kezét fogva és nagyon figyelmesen…

Az epocha egy hetében a városi közlekedéssel is megismerkedtek volna a nagyobb óvodások. Ilyenkor meg szoktuk figyelni a jelzőlámpákat, a városi gyalogos közlekedést, a városban közlekedő járműveket, egyéb közlekedési eszközöket. Ellátogatunk volna az autóbusz állomásra, a vasútállomásra, a hajó kikötőbe.

A fenti lehetőségek sok kisgyermeknek nem ismeretlenek, hiszen vegyes csoportjaink vannak, így a gyermekek akár 3 éven keresztül is találkoznak ugyanazzal a témával. Minden évben azt jegyzi meg belőle, ami érdekli, amit az aktuális fejlettsége lehetővé tesz.

Az epocha utolsó hetében a séták, megfigyelések alkalmával szerzett ismereteket az óvodában játékokkal, játékos feladatokkal, feladatlapokkal rendszerezzük, átismételjük. A sokféle oldalról megközelített ismeretek jobban rögzülnek, több megmarad a gyermekek emlékezetében.

Közlekedés témaköre megjelenik a matematikában, az ábrázolásban, az irodalomban, az ének – zenében és még a mozgásban is. Ez a komplex megközelítés is a téma jobb megértését segíti.

Matematika

A közlekedés témaköréhez csatolhatunk matematika tartalmakat.

Például számlálhatunk, hány autó megy az úton, hány emberrel találkozunk, a járda jobb vagy bal oldalán haladunk, merre fordulunk (jobbra, balra) milyen sorrendben haladnak az autók (első egy teherautó, a teherautó után egy bicikli halad), megfigyelhetjük az autókat a parkolóban (kicsi vagy nagy autó áll a parkolóba, melyik kisebb, nagyobb), gyorsabb – lassabb, megfigyelhetjük a mértani formákat is az eszközökön.

Verselés, mesélés

Versek a közlekedésről –

Mesék a közlekedésről

Tar Károly:

https://mek.oszk.hu/02000/02038/html/

Nándi mesék:

Traff Park mese, gyerekeknek:

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka


Mozgás

F

Akadálypálya

A gyerekek az oviban is szeretik az ilyen típusú “feladatot”, ráadásul nagyon sokféle mozgásformát is gyakorolhatnak általa. Az otthoni tárgyak, bútorok segítségével ti is készíthettek egy kalandos akadálypályát, amelyen akár az időt mérve is végig mehetnek a gyerekek. Valószínűleg egyre gyorsabban fogják teljesíteni a pályát, így a sikerélményük is garantált. Az elkészítésnél a lényeg, hogy minél többféle mozgásformát kipróbálhassanak. Például:

 • kúszás – székek alatt, kifeszített madzagok alatt
 • mászás – alacsonyabb asztal alatt, egy bizonyos sávban – ezt kijelölhetjük egyszerűen két sál egymás mellé fektetésével, de akár szigetelőszalagot is leragaszthatunk
 • tenyéren-talpon haladás – medvejárás – egy kijelölt szakaszon, például: végig a szőnyeg mentén, vagy nappaliból a gyerekszobába stb.
 • pókjárás, rákjárás – közben egy kisebb plüssállatot vihet a gyerkőc a pocakján
 • szökdelés páros lábon, egy lábon
 • egyensúlyozás – végig sétálni egy csíkon, ez lehet mondjuk a fürdőköpeny öve, vagy egy ugrókötél (nehezíthetjük, ha a fején egy babzsákot, vagy kispárnát kell vinnie)
 • gurulás – végig a szőnyegen
 • tárgyak átlépése: ezek lehetnek egyszerű plüssállatok, amelyeket bizonyos távolságra helyeztek el egymástól, vagy több kispárnát a földre helyezve azokra rálépve lehet tovább haladni
 • fellépés-lelépés: alacsony sámli, vagy nagyobb könyvek egymásra helyezve, esetleg játéktároló láda lefelé fordítva – persze itt nagyon fontos a biztonság, nehogy könnyen felboruljon, eldőljön!!!
 • tárgyak megkerülése: kisszékek, vízzel töltött palackok sorba állítva, vagy bármilyen egyszerű tárgy, játék.

Pókhálós ügyességi pálya

Ehhez az ötlethez csak jó sok fonalra van szükség, amit székek, bútorok között különböző magasságban rögzítve egy pókháló szerű labirintust hozunk létre. Persze ehhez egy olyan helyet érdemes választani, ahol egy ideig megmaradhat a pókháló.

Elkészíthetjük úgy, hogy a gyerekeknek alatta kell végig kúszni.

…és lehet a feladat az is, hogy felette lépegetve, a madzagok között átbújva kell végig haladni a pályán.

Célba dobás

A legegyszerűbb játékok egyike, amit tényleg percek alatt elővarázsolhattok. Bár ez a fajta mozgás kevesebb energiát vezet le, nagyon hasznos például a szem-kéz koordináció fejlődése szempontjából. 

Célba dobhattok: 

 • a földön egy megadott távolságra helyezett vödörbe, kosárba – egyre messzebbről
 • székre, asztalra, alacsonyabb komódra helyezett tálba (a magasság változtatása miatt itt másfajta dobás-technikát is gyakorolhatnak a gyerekek)
 • kockákból, műanyag poharakból épített toronyra- cél a torony ledöntése

Forrás: https://jatsszunk-egyutt.hu/

Anyák napja

Az anyák napja története

Kevés olyan szívmelengető ünnep van, mint az anyák napja. Ekkor köszöntjük édesanyáinkat, megköszönve nekik mindazt a szeretetet és gondoskodást, mellyel születésünk óta elhalmoztak bennünket.

A hagyomány kezdetei

Az anyák tiszteletére rendezett ünnepségeket először az ősi Görögországban tartottak, tavaszonként. Kegyelettel adóztak az istenek anyja, Rhea előtt. A XVII. századi Angliában az édesanyákat az Anya-vasárnapon köszöntötték, mely a nagyböjt negyedik hétvégéjére esett.

Az anyák napja tengerentúli története 

Az Egyesült Államokban Julia Ward Howe vetette fel az Anyák napja gondolatát 1872-ben. Úgy vélte, hogy ezt az ünnepet a béke jegyében lehetne tölteni.
Az Anyák napja hivatalos megtartásának véghezvitelét a Philadelphiában élő Anna Jarvisnak tulajdonítják. Ezt az ügyet édesanyjára való megemlékezésnek szánta, aki 1905-ben hunyt el, és aki a XIX. század végén megpróbálta létrehozni az Anyák barátságának napját. Ezzel a polgárháború sebeinek gyógyulását igyekezett elősegíteni. Két évvel anyja halála után Jarvis tartott egy, az elhunyt tiszteletére szóló ceremóniát. Ez annyira megindította, hogy hozzáfogott egy kampányhoz, melyben az anyák tiszteletére szánt hivatalos hétvégét kívánt kineveztetni. Elsőként 1910-ben, Nyugat-Virginia államban ünnepelték az Anyák napját. Egy évvel később már szinte minden állam jegyezte ezt a napot. 1914-ben Woodrow Wilson elnök hivatalosan is bejelentette, hogy az Anyák napját, nemzeti ünnepként, minden évben május második vasárnapján fogják tartani.
 

Érzelemből haszon? 

De Jarvis sikere nemsokára visszájára fordult. Sőt, 1923-ban keresetet nyújtott be, hogy állítsák le az Anyák napi fesztivált. Felbőszítette ugyanis az elüzletiesedés. Az egyik, háborús anyákkal tartott összejövetelen az asszonyok fehér szegfűt árultak, hogy így gyűjtsenek pénzt. Nem ezt akartam – mondta Jarvis, aki egyébként a fehér szegfűt választotta az anyák szimbólumának. A szép érzelmek napját akartam létrehozni, nem pedig a haszonszerzését – jelentette ki. 

Az anyák napja édesanyja 

Jarvis asszony 1948-ban, teljesen visszás helyzetbe kerülve, 84 évesen halt meg. Gyermeke soha nem született, mert egész életét arra áldozta, hogy megakadályozza az általa alapított ünnep üzletté válását. Halála előtt úgy nyilatkozott, hogy sajnálja, hogy valaha is belefogott az Anyák napja létrehozásába. Közben pedig májusonként szobáját megtöltötték a világ minden tájáról érkező üdvözlőlapok. Az emberek végül is őt tekintették az anyák napja anyjának.


A mai helyzet
 

Manapság, Jarvis igyekezetének hála, illetve későbbi ellenségeskedése ellenére, évente egyszer szerte a világon megemlékeznek az édesanyákról. Bár nem esik mindenhol ugyanarra az időpontra, például Dániában, Finnországban, Olaszországban, Törökországban, Ausztráliában és Belgiumban ugyanabban időben tartják az Anyák napja ünnepét, mint az Egyesült Államokban: május második vasárnapján. Nálunk az elsőn. 

Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, a májusi Mária-tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az Anyák napját.

http://kovacsneagi.qwqw.hu/?modul=oldal&tartalom=1112215

Anyák napi barkácsolás

Ebben a blokkban szeretnénk ajánlani néhány, gyermekekkel együtt, könnyen elkészíthető „anyák napi ajándéknak” is kitűnő, ötletet.

Nagyszerű lenne, ha a gyermekek az apukák segítségével készíthetnének ajándékot!

A gyermekek nagy többsége nagyon ügyesen tud festeni, rajzolni, gyúrmázni, vágni, hajtogatni, ragasztani. Tökéletesen elég, ha például megmutatjuk a mintadarabot a gyermekeknek, előkészítjük az alapanyagokat, és nagyon sokan már egyedül képesek lemásolni, akár a képről is, az elkészítendő ajándékot.

Válogassatok belőle aszerint, hogy kinél milyen alapanyag található otthon. Próbáltunk olyan ötleteket kiválasztani, amelyhez otthon is található alapanyag.

Kellemes, tartalmas együttlétet kívánunk!

Anyák napi versek, dalok

Köszöntő Anyák napjára

Már megjöttünk ez helyre,
anyánk köszöntésére.
Anyám légy reménységben,
köszöntlek egészségben!

Amennyi a zöld fűszál,
égen ahány csillag jár,
májusban a szép virág,
annyi áldás szálljon rád!

Örömünnep ez a nap

Örömünnep ez a nap, virágszirmot bont a nap,
Akácvirág, tulipán téged köszönt anyukám.
Szól a kakukk, a rigó: -Édesanyánk szíve jó!
Fülemüle fenn a fán, Néked dalol anyukám.
Én az édes életet köszönöm ma Teneked,
Régi emlék simogat, puha pólya, patyolat.

Orgona ága

Orgona ága, barackfa virága.
Öltözzetek új ruhába,
anyák napja hajnalára,
illatosan!

Zúgja az erdő, susogja a szellő.
Üzenik az ágak, lombok:
légy te mindig nagyon boldog,
Édesanyám!

Ispiláng, ispiláng

Ispiláng, ispiláng,
ispilángi rózsa,
köszönteni jöttünk,
ma van anyák napja.

Liliom, liliom,
fehér liliomszál,
e szép ünnepnapra
meg is mosakodjál!

Tulipán, tulipán,
állj be a csoportba,
szép májusi reggel
mosolyogj anyánkra!

Nefelejcs, nefelejcs,
kék nefelejcs ága,
hajladozzál szépen
anyánk ablakára!

Nefelejcs, tulipán,
liliom és rózsa,
mind csak azt dalolja:
légy boldog, Anyácska!

A verseket, dalokat ezen az oldalon fedeztük fel. Hallgassátok, szavaljátok együtt! Ajánljuk szeretettel!

https://www.csaladinet.hu/hirek/gyerekneveles/jatekok_zenek_foglalkoztatok/24361/tunderi_anyak_napi_gyerekdalok


Nemsokára itt a HÚSVÉT!

Nagyon várták a gyermekek a húsvéti nyuszit. Sajnos együtt nem készülhetünk rá, de mindenkihez el fog jutni, mert a nyuszira nem vonatkozik a kijárási korlátozás.

Sajnos ilyen tojásfát sem készíthetünk közösen, de mindenki saját maga díszíthet otthon szüleivel, testvérével, testvéreivel együtt. Az is nagyon jó móka lesz.

Ez a tojásfa tavaly készült az iskola udvarán. Az ovisok is segítettek a díszítésben.

Külső világ tevékeny megismerése (Környezet megismerésére nevelés, Matematika)

Húsvét története gyerekeknek

A Húsvét a keresztény világ egyik legnagyobb ünnepe. Jézus feltámadását ünneplik mindenhol a templomokban. A történet szerint két nappal előtte, pénteken, feszítették keresztre őt a római katonák. Azzal gyanúsították, hogy forradalmat indíthatott volna a tanításaival és, hogy ő akart lenni a király. Ezért csúfságból tövis koronát tettek a fejére, kezét, lábát odaszegezték a kereszthez és a feje fölé odatűztek egy papírt, amin ez állt: I.N.R.I. – Iesus Nazarensis, Rex Iudeae.  Magyarul: Názáreti Jézus, Judea királya.

Meg is halt néhány órán belül, a családja eltemette, zsidó szokás szerint egy barlangot ásva a domboldalba az Olajfák Hegyén és egy nagy, nehéz kővel takarták be a sírt. Lévén, hogy másnap szombat volt és olyankor a tízparancsolat szerint pihenni kell, a családja és a tanítványai csak vasárnap mentek ki megint a sírhoz. De mit találtak ott…!? Üres volt a gödör! Egy angyal állt mellette és azt mondta a gyászolóknak: “Nincs már itt, mert feltámadt!”  

Húsvét dátuma évről évre változik. Akkor vajon hogyan tudják, mikor kell ünnepelni? Pedig ezt te magad is kiszámolhatod úgy, hogy megfigyeled mikor van az első telihold március 21 után és akkor az utána következő első vasárnap lesz a Húsvét. Azért tudják, hogy akkor volt, mert a biblia szerint az ekkor ünnepelt zsidó Peszach első napján tartóztatták le Jézust. Az úgynevezett Utolsó Vacsora alkalmával (ismered-e a híres festményt?) Jézus és a tanítványai a Peszach előestéjén szokásos Széder estet ünnepelték meg, megtörve az élesztő nélkül sütött kenyeret (maceszt) és megitták az előírt több pohár bort. Nagyon sok nyelven ma is úgy hívják a húsvétot, hogy Paszcha (görög, orosz), Pascua (spanyol), Páscoa (portugál), Pasqua (olasz), Paque (francia), Pĺsk (svéd), Pĺske (norvég), Paste(román).

Több európai nyelven a teuton (norsze) Őstra istennő ünnepének a neve ragadt a húsvétra: Oster(német), Easter(angol). Az istennőt szimbolizálta a tojás és a nyuszi, ez utóbbit Németországban kezdték el újra húsvéti szimbólumként használni az 1800-as években és onnan terjedt el ma már a világon mindenhol.

(Gyerekmese.info)

Verselés, mesélés

Zelk Zoltán: A három nyúl

Egyszer régen, nagyon régen, zúgó erdő közepén három nyulak összegyűltek, selyemfűre települtek, ottan se ültek sokáig, talán csak egy fél óráig, amikor felkerekedtek, hogy már végre hazamennek, egy szarka fölöttük szállott s felkiáltott:

-Mit csináltok? Mit csináltok, három nyulak? Úgy ültök ott, mint az urak…

-Úgy, úgy bizony, mint az urak! – felelték a három nyulak. – Ezután már urak leszünk, ebédre rókahúst eszünk! Nem fogjuk az időt lopni, most indulunk rókafogni…

Csacsi szarka nem elhitte? Repült is már, a hírt vitte, s buta róka is elhitte.

De hát hogyne hitte volna, akármilyen ravasz róka, mert a szarka így kiáltott:

-Egy jegenye fölött szállok, mikor lenézek a földre, három nyulak ülnek körbe.

Összebújva tanácskoznak… Jaj, mekkora nyula voltak! Jaj, mekkora fejük, szájuk, a medve egér hozzájuk! Hát még miről beszélgettek? Hogy eztán csak rókát esznek!

Ennek a fele se móka! Szedte is lábát a róka. Futott ki az erdőszélre, csak mielőbb odaérne!

Hát amint ott futott, szaladt, szembe vele farkas haladt:

Szaladj te is, komám, farkas, jaj mit láttam, ide hallgass! Az erdő közepén jártam, most is borsózik a hátam, sosem láttam ilyen szörnyet, ottan ültek három szörnyek! Három nyúl volt, és akkora, fél méter is volt egy foga! Hát még miről beszélgettek? Hogy eztán csak farkast esznek!

No hiszen egyéb se kellett, a farkas is futni kezdett, a rókával versenyt futott, majdnem az orrára bukott! Addig futott, amíg szembe nem jött vele egy nagy medve; a medve így szólongatta:

-Hová szaladsz, farkas koma?

-Medve komám, ne is kérdjed, szaladj, ha kedves az élted! Erdő közepében jártam, jaj, mit láttam, jaj, mit láttam! Három nyulak ottan ültek, éppen ebédre készültek. Akkora volt foguk, szájuk, kis egérke vagy hozzájuk! Hát még miről beszélgettek? Hogy eztán csak medvét esznek!

Egyébre se volt már kedve, szaladni kezdett a medve. Elöl róka, hátul medve, közbül a farkas lihegve. Így szaladtak erdőszélre, szomszéd erdő közepébe. Szaporán szedték a lábuk, szellő se érjen utánuk.

Amíg futottak lihegve, egy vadász jött velük szembe. Nézi is őket nevetve: együtt szalad róka, medve…

-No hiszen, csak ne nevessél, vigyázz, nehogy bajba essél! Szaladj inkább te is erre! – kiáltott rája a medve. – Az erdőben három szörnyek, puska sem öli meg őket. Három nyulak, de akkorák, nem láttál még ilyen csodát!

Szedte lábát a vadász is, eldobta a puskáját is. Ijedtében megfogadta: most az egyszer érjen haza, csak ne falják fel a szörnyek, sohase vadászik többet!

Ezalatt a nyusziházban, fűszálakból vetett ágyban, három nyuszi aludt szépen, összebújva, békességben …

MONDÓKÁK

Ákom-bákom berkenye
szagos húsvét reggele,
Leöntjük a virágot,
visszük már a kalácsot.

Húsvét másnapján,
mi jutott eszembe,
egy üveg rózsavizet
tettem a zsebembe.
Elindultam véle
piros tojást szedni,
engedelmet kérek
szabad-e locsolni?

https://hu.pinterest.com/

Ének, zene, énekes játék, gyermektánc

https://www.youtube.com/watch?v=7lyfJ_0t7Bw(Nyuszi Gyuszi)

(Erdő Szélén Házikó – Gyerekdalok Magyarul) https://www.youtube.com/watch?v=mfYNllbK3mc

Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka

https://hu.pinterest.com/

Tojásfestés

Tojásfestés – temperával, ecsettel, filctollal

Használjatok sima tojásfestéket az alapszínhez, majd díszítsétek temperával, vagy filctollal.

Barkácsolás