Óvodánkról

A Balatonendrédi Kerekerdő Óvoda bemutatása

Balatonendréd Magyarország dunántúli részén, Somogy megyében a Balatontól 5 km-re található 1400 lakosú község.

A Balatonendrédi Kerekerdő Óvoda Balatonendréd Község egyetlen óvodája. 1974. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit. Kezdetben egy gyermekcsoporttal működött az óvoda, majd ahogy nőtt a gyermekek száma az óvoda két csoportos intézmény lett. Az óvodában működik a főzőkonyha, amely az óvodások, az alkalmazottak, az iskolások, a szociális étkezők és  vendég étkezők étkeztetését is ellátja. A konyhát élelmezésvezető irányítja. A konyhai dolgozók száma 6 fő.

Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv. Pénzügyi, gazdasági feladatait a Kőröshegyi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

Intézményünk jelenleg 50 gyermeket tud fogadni 2 vegyes csoportjában. A gyermeklétszám, már évek óta nem éri el a maximumot, csökkenő tendenciát mutat. Az óvodába járó gyermekek létszáma 40 fő körül mozog. Az óvodába jellemzően a községi gyermekek járnak, de minden évben van kisgyermekünk, akik a környező településekről jönnek. (Siófok, Zamárdi, Lulla)

A gyermekek igen különböző szociokulturális háttérrel rendelkeznek. A szülők többsége dolgozik, a munkanélküliség nem jellemző.

Óvodásainkat, az óvoda minden dolgozóját beleértve, 6 felnőtt segíti eligazodni az óvodai életben, a világ dolgaiban. Az óvodapedagógusok száma 4 fő. Ebből 1 óvodapedagógus látja el a vezetői feladatokat is. Az óvodapedagógusok főiskolai végzettségűek, 3-an szakvizsgával rendelkeznek. A dajkák is szakképzettek.

Legfontosabb céljaink közé tartozik:

 • hogy a gyermekek érezzék jól magukat közöttünk, és a szülők szívesen bízzák ránk a gyermekeik nevelését,
 • hogy a legfontosabb gyermeki tevékenység, a játék, valóban a legfontosabb lehessen,
 • hogy megteremtődjenek a feltételei annak, hogy minden kisgyermek fejlődjön életkorának és egyéni képességeinek megfelelően,
 • hogy a gyermekek megismerkedjenek közvetlen környezetükkel, így erősítve a falujukhoz való kötődést. Hisszük, hogy az a gyermek, aki megismeri környezetét, szeretni is fogja azt,
 • hogy a gyermekeknek igényük legyen az egészséges életre és az esztétikus környezetre.

Az óvodás gyermek legfontosabb tevékenysége a játék, amely a gyermek önmegvalósítása, érzelmeinek, vágyainak, lelkiállapotának önkifejezése, fejlődésének feltétele, fejlettségének legfőbb mutatója. Elmélyült játékra csak akkor képes a gyermek, ha ideje is van rá. A mi óvodánkban a hosszú játékidőt a folyamatos napirendünk biztosítja. Többfajta tevékenység folyik egy időben.

Felszereltségünk átlagosnak mondható.  Anyagi lehetőségek függvényében bővítjük eszközeinket, szépítjük környezetünket. A szülők is részesei e fejlesztő munkának, hiszen segítségüket felajánlva, sokat tesznek azért, hogy a gyermekek minél szebb óvodába járhassanak.

A szülőket nevelési partnereinknek tekintjük, hisz a gyermekek nevelése elsősorban a család feladata. Az óvodai nevelés a családi nevelés kiegészítője. Amíg a gyermek távol van családjától az óvoda gondoskodik az érzelmi biztonságot nyújtó meleg, szeretetteljes, családias környezet megteremtéséről.

Jó kapcsolatot alakítottunk ki a helyi általános iskolával, hiszen gyermekeink itt folytatják életútjukat. Rendszeresen látogatjuk egymás programjait, és a községi programokon együtt veszünk részt.

A Balatonendrédi Kerekerdő Óvodában az Epochális rendszerű óvodai pedagógiai program szerint neveljük a gyermekeket. A programot a debreceni Lehel utcai Óvodában dolgozták ki, melyet az Országos Közoktatási Intézetben minősítettek. Óvodánk 1999-ben adaptálta az Epochális rendszerű óvodai programot.

Programunk legfontosabb értékei közé tartozik:

 • a gyermekszeretet, a gyermekek tisztelete;
 • a szabad játék feltételeinek megteremtése;
 • az egyéni képességfejlesztés prioritása;
 • önkéntes, öntevékeny részvétel a tevékenységekben;
 • a folyamatos életszervezés;
 • konstruktív együttműködés.